Artes Vastgoed bvba

Weg naar As 23 bus 27 – 3600 GENK

E-mail : info@artes-vastgoed.be

Tel. : 089 866 466

Fax. : 089 866 486

http://www.artes-vastgoed.be

Erkend vastgoedmakelaar BIV 500935

Erkend lid CIB-Vlaanderen, afdeling Limburg

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering en financiële Borgstelling via NV AXA Belgium, polisnummer 730.390.160

Erkend Vastgoedmakelaar-bemiddelaar onderworpen aan de Belgische BIV deontologie, ingeschreven het BIV nummer 500935 te België – Ondernemingsnummer BE0872 888 746 – Controle-instantie van het BIV, Luxemburgstraat 16B – 1000 Brussel – http://www.biv.be/plichtenleer – KB van 27 september 2006 tot goedkeuring van Het Reglement van plichtleer van het BIV.