Het EPC-bouw heeft zopas een nieuwe lay-out gekregen, zo laat het Vlaams Energieagentschap weten. Op het EPC-bouw (en in de EPB-software) prijkt, naast het E-peil, nu ook een energielabel. Het label van een nieuwbouwwoning kan daarmee vergeleken worden met het label van een bestaande woning. 

Scoort de woning E60 of lager, dan spreken we van label A. E60 komt in de meeste gevallen immers overeen met een primair verbruik van 100 kWh/m² per jaar, de maximumwaarde voor een label A bij bestaande gebouwen.  

Op de tweede pagina kan je zien aan welke EPB-eisen het woongebouw wel en niet voldoet. Daar is ook een nieuw veld ‘referentie-eis primair energieverbruik’ toegevoegd, uitgedrukt in kWh/m². Dat is het primair energieverbruik dat overeenstemt met het eisenniveau voor de woning. Per geometrie levert dit een verschillende waarde op. De Europese Commissie verplicht deze vermelding om de eisenniveaus binnen Europa beter te kunnen vergelijken. 

De nieuwe lay-out met het energielabel verschijnt voor alle woongebouwen waarvoor een E-peileis geldt (dus voor nieuwbouw of gelijkaardige werken en ingrijpende energetische renovaties), waarvoor je vanaf 1 januari 2020 een EPB-aangifte indient.  

Categories: Nieuws

Reageer